Actievoorwaarden Cadeaukaarten

In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over een actie dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het volgende nummer: +31 6 24 34 87 86 of via email: [email protected]

1. De Bruut acties worden aangeboden door Bruut BV Kantoorhoudende aan de Concourslaan 23, 2132 DH, Hoofddorp.

2. De cadeaukaarten zijn na uitgifte maximaal 2 maanden geldig.

3. Aan de actie kan alleen worden deelgenomen door de ontvangers van de cadeaukaarten.

4. Tijdens de acties gelden de volgende regels:

- Deelnemers ontvangen een email met daarin een cadeaukaart, bij aankoop van minimaal 100,- kan de korting worden verrekend in de Bruut webshop of de Bruut store te Hoofddorp.

- De cadeaukaarten dienen in één kassa-transactie te worden verzilverd; deze transactie heeft een bedrag van 100,- of meer. Kassabonnen kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.

- De Cadeaukaart is niet te gebruiken bij aankoop van een Bruut cadeaukaart. 

- Het bedrag moet in één keer verzilverd worden en kan maar één keer verzilverd worden, na verzilvering is de kaart niet meer geldig. 

- Elke deelnemer kan maar één cadeaukaart verzilveren, er kan ook maar één cadeaukaart per kassa-transactie worden ingezet.

- De cadeaukaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

- De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden omgeruild voor andere producten.

- Wanneer door het retourneren van producten niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van het minimale nettobonbedrag van 100,- dient de deelnemer de waarde van de cadeaukaart terug te betalen.

5. Bruut behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op deze pagina.

6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur.

7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Bruut.

8. Bruut is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.

9. Door deelname aan de acties verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.